PRESENTACIÓ

Summary:

Amplia experiència en projectes de construcció d’edificis residencials i en serveis professionals de l’àmbit de l’arquitectura, rehabilitació i urbanisme, mitjançant la gestió experta del coneixement tècnic, científic i pràctic, en cada cas. Es posa especial èmfasi en el plantejament d’estratègies i solucions mediambientals sostenibles.

 

Valors:

 • Confidencialitat i tracte personal
 • Solvència i capacitat
 • Credibilitat demostrada en front de tercers
 • Independència i integritat
 • Formació permanent

 

 Experience:

Serveis destinades a famílies, empresas, instituciones i sector públic, en àrees de projectes i construcció, planejament i gestió urbanística, assessorament en inversions immobiliàries, anàlisis de mercats, valoracions, dictàmens i arquitectura legal.

 • Projectes d’arquitectura
 • Rehabilitació i serveis tècnics necessaris pel manteniment i conservació dels edificis: Certificats, Informes sobre l’estat de l’edificació, Informes Urbanístics, Cèdules, Tramitació de llicències d’obres, ...
 • Valoracions immobiliàries i consultoria
 • Arquitectura legal: Peritatges judicials i dictàmens sobre lesions constructives de l’edificació
 • Assessoria i assistència tècnica de gestió d’eficiència energètica: Auditories i Avaluacions, Projectes de gestió d’eficiència energètica i la implantació.
 • Elaboració de Planejament Urbanístic

CURRICULUM

Arquitecte per l’ETSAB-UPC, Escola Tècnica Superior d’arquitectura de Barcelona.

Perit judicial adscrit a l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC)

Postgrau en Gestió Energètica d'edificis Terciaris. Adscrit al Programa Europeu MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement)

Segon Premi Exequo en el concurs internacional d’idees sobre els entorns de l’Estadi del Futbol Club Barcelona” amb motiu del XIX Congrés Internacional d’Arquitectes celebrat el juliol a Barcelona.

Guanyador del CONCURS D’IDEES sobre l’ordenació de l’espai comprès entre la plaça de Santa Maria, el camí de la Carosa, la Travessia de Sant Víctor i la plaça de Santa Maria (sector de la Riereta) del municipi de Sallent, Bages. 1998.

PROJECTES

CONTACTE

Francesc López Nogués. arquitecte

Av. Marquès de l'Argentera 17, en-4, 08003 Barcelona

Tel. (+34) 934 160 166

arquitectura@aus.cat

PERITATGES

 

 

 

En la qualitat de l'informe pericial i en la seva exposició está l'éxit    

 

 AUS forma part de la “Agrupació d’arquitectes perits i forenses del COAC” AAEPFC

Soc Arquitecte amb especialitat en urbanisme i edificació. A més, he realitzat cursos de formació específica sobre peritatges. 

Els PERITATGES JUDICIALS es realitzen per a advocats i particulars com per l’administració de justícia. En concret el Departament de Justícia, els Registres Mercantils, les Administracions tributàries; i  també el Col·legi de Notaris de Catalunya. 

Oferim assessorament especialitzat orientat a advocats. S’estudia la documentació tècnica prèvia de l’expedient i les possibilitats de la perícia. 

 

CONSULTEU SENSE COMPROMÍS